Easter Egg Hunt

????????Helfa Wyau Pasg Plas Brondanw????????
????????Plas Brondanw Eastet Egg Hunt. ????????

*** 15/4/17 ***
Tywydd drwg bydd dyddiau yn newid.
Poor weather date may change.

Dewch i fwynhau gerddi hudol Plas Brondanw, a thra ma’r plantos yn hel wyau Pasg gewchi fwynhau panad a chacen gartref…. ne wydriad o win .. neu photel o gwrw neu ddau!! Croeso cynnes i pawb.

???? £2 y plentyn
????Mynediad am ddim i’r gerddi i’r
rhiant/gwarchodwr
????Wy neu Bwni pasg i bob plentyn
ar y diwedd.
????Caffi yn agored o 10yb 4yh.

Come over and enjoy Plas Brondanw’s magical gardens. Let the kids hunt for eggs in the gardens whilst you treat yourself to coffee and homemade cake. Or maybe a glass of wine… or a botel of beer or two…

????£2 per child.
????Free entry to parents/carer to
the gardens.
????Easter egg for every child at the
end.
????Caffi open from 10am 4pm.

????????Plis rhannwch????????
????????Please share ????????