Oriel Brondanw

Oriel Brondanw

Oriel a chanolfan gelfyddydol a sefydlwyd yn niwedd 2016 yw Oriel Brondanw. Fe’i lleolir ym Mhlas Brondanw. Bydd yr Oriel yn cynnal arddangosfeydd, yn gwahodd artistiaid preswyl ac yn cynnig gweithdai gan artistiaid newydd a chydnabyddedig. Bydd yma ddigwyddiadau o natur llenyddol, cerddorol a rhai sy’n ymwneud â chelf yn gyffredinol.

 

Ymddiriedolaeth Susan Williams-Ellis Foundation sy’n cynnal Oriel Brondanw. Mae hon yn ymddiriedolaeth wahanol i’r corff sy’n cynnal y Gerddi. Fel sylfaenydd Portmeirion Pottery yr adwaenir Susan Williams-Ellis (1918–2007) yn bennaf, a Phlas Brondanw yw cartref ei chyndeidiau. Hi oedd merch hynnaf Clough ac Amabel Williams-Ellis.

 

Yn cydredeg â’r arddangosfeydd gwadd bydd yma ddangosiad cynrychioliadol o gelf gan Susan Williams-Ellis nad yw’n serameg. Bydd maint a chynnwys yr arddangosfa sefydlog yn amrywio yn ôl gofynion yr hyn a ddangosir yr un pryd yng ngofod unigryw Oriel Brondanw.

Ar y funud ychydig iawn o Portmeirion Pottery a geir yn Oriel Brondanw, ond neilltuwyd gofod ar gyfer arddangosfa barhaol yn y dyfodol o ddyluniadau eiconig Susan sydd ar eu ffordd inni.

Nid oes tâl mynediad i’r Oriel ond nodwch nad oes modd mynd i’r Gerddi trwy’r Oriel.

Click here:   Oriel Brondanw  Link