Mae gan Sefydliad Clough Williams Ellis dros hanner cant o dai a bythynnod sy’n cael eu gosod yn ardaloedd Llanfrothen a Chroesor.

Mae gan y Sefydliad bolisi gosod sy’n nodi sut mae tenantiaid yn cael eu dethol ac amcanion gosod y sefydliad. Gallwch weld y polisi yma – Polisi Gosod Eiddo.

Fel arfer, ni fydd eiddo gwag sydd ar gael yn cael eu hysbysebu ar wefannau cenedlaethol ond os gennych chi ddiddordeb mewn rhentu eiddo ar yr Ystâd, cysylltwch â Balfours ar 01743 241181.