March 2015

Bwydlen newydd Caffi Plas

Dim ond wythnos ac ychydig ar ol tan ryda ni’n agor! Dyma’r fwydlen ar gyfer 2015. Bwyd cartref ffres yn defnyddio cynnyrch lleol lle bynnag a sy’n bosib. Dewch draw i’n gweld dros y Pasg!!menu 2015new menu

Helfa Wyau Pasg

Dewch i fwynhau gerddi hudol Plas Brondanw, a thra ma’r plantos yn hel wyau Pasg gewch chitha fwynhau panad a chacen gartref…….neu wydriad o win a phlatiad o nibls…..neu botal o gwrw neu ddau!!

HELFA WYAU PASG

HELFA WYAU PASG

Caffi Plas yn ail agor 2015

 

Helo bawb, bydd Caffi Plas Brondanw yn ail agor ar Fawrth y 28ain. Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu yn ol yma ar ol y Gaeaf. Mae’r gerddi yn dal i edrych yn wych, mae’r garddwyr wedi bod wrthi ymhob tywydd yn cadw’r lle yn dwt ac yn daclus, ac yn paratoi am y Gwanwyn

Sir Clough's afternoon tea.

Sir Clough’s afternoon tea.