April 2015

Noson Gerddorol 18fed o Orffennaf.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd noson gerddorol  yng Ngerddi Plas Brondanw eto eleni.

Edrychwn ymlaen yn fawr iawn i groesawu “brenhines y delyn” Catrin Finch!

“…….Catrin Finch yw un o delynorion mwyaf medrus ei chenhedlaeth……”

“……mae wedi ymddangos gyda cherddorfeydd gorau’r byd ac wedi recordio gyda’r rhan fwyaf o’r prif gwmniau recordio rhyngwladol…..”

Bydd mwy o fanylion am amseroedd a thocynnau ar gael yn fuan.

 

Newyddion Caffi

Mae ystafell Caffi’r Plas wedi ei archebu ar gyfer parti preifat am 12.30 tan 3 ar ddydd Sul Ebrill y 19ed. Bydd y Caffi yn gweini bwyd a diod fel arfer i gwsmeriaid eraill ond bydd rhaid eistedd tuallan ar y patio.

Ymddiheurwn am unrhyw anhawster a achosir.

Cau Ebrill 8fed

Yn anffodus bydd y Caffi ar gau ar ddydd Mercher yr 8fed o Ebrill gan na fydd trydan yma drwy’r dydd, tra mae Scottish Power yn gwneud gwaith ar y leiniau trydan o gwmpas.

Bydd y gerddi yn agored yr un fath ond bydd rhaid defnyddio y giatiau gwaelod tra fod gwaith yn cael ei wneud ar y goeden cnau Ffrengig y tuallan i’r prif fynedfa.

Ymddiheurwn am unrhyw anhawster a achosir gan hyn.