March 2016

Blog Gwadd

Hoffwn gyflwyno Llinos Griffin fel ein blogyr gwadd yr wythnos yma.http://https://www.plasbrondanw.com/wp-content/uploads/2016/03/PLAS-BLOG-gan-Llinos.pdf

Helfa Wya Pasg

Diolch mawr i bawb ddaeth i’n Helfa Wya dydd Gwener. Braf oedd gweld y gerddi yn llawn plantos.

Newid diwrnod yr Helfa Wyau

http://www.bbc.co.uk/weather/2644055

Felly, achos fod yn gaddo glaw mawr dydd Sadwrn, rydan ni wedi penderfyny symud yr Helfa Wyau at ddydd Gwener y 25ain yn lle.

Gobeithio fod hyn ddim yn newid plania bobol gormod ac y byddwch yn dal yn gallu dod!

12 y.h. ¬£2 y plentyn ¬†mynediad am ddim i’r gerddi i rieni/ gwarchodwyr.

Dewch a bag, basged neu boned eich hunain.

Dewch yn llu!