Cau dros Gaeaf

Mae Caffi Plas Brondanw yn cau ar y 30ed o Fedi am y Gaeaf. Tan hynny byddwn yn gweini te, coffi a chacennau o 10yb – 3yh. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymweld a ni ers ail agor ym mis Mawrth, mae wedi bod yn dymor llwyddianus ac rwyf wedi cwrdd a llawer o bobol hyfryd dros ben.

Byddaf yn cynnal nifer o nosweithiau bwyd dros misoedd y Gaeaf, a bydd manylion am y rheiny ar y wefan yma, Facebook a Twitter.

Mae’r Gerddi eu hunain yn aros ar agor dros y Gaeaf fel yr arfer. Mae blwch gonestrwydd ar ochor arall y giatiau mawr glas i dderbyn taliadau a rhoddion.

Eto, hoffwn ddiolch i bawb am ein cefnogi ac edrychaf ymlaen i’ch croesawu yn ol ym mis Ebrill.

Lowri Jones.