Gwaith yn y Gerddi

Mae Stad Brondanw yn gosod system biomas newydd fydd yn cynhesu’r Plas a rhai o’r adeiladau cyfagos.

Yn dilyn y broses o ymgynghoriaeth, penderfynwyd mai’r ffordd orau o redeg y peipiau oedd drwy rannau o’r ardd.

Bydd y tirlun yn cael ei adnewyddu yn dilyn y gwaith.

 

Prosiect ar y cyd yw hwn rhwng Ymddiriedolaeth Clough Williams Ellis, ESP Energy a Keith W. Jones.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu a ni ar 01743 241 181.

 

Nodir,nid yw defnydd o’r toiledau ar gael yn ystod y cyfnod yma ond mae’r Gerddi ar agor fel arfer. Dim ond darn bach o’r ardd sy’n cael ei effeithio.