Staff Caffi a Gerddi

Rwyf wedi bod yn llwyddianus iawn yn dod o hyd i staff newydd i’r caffi. Rwy’n edrych ymlaen i weithio gyda nhw a chroesawu nol yr hen rai! Diolch i bawb arall ddaru holi.

Rydym yn ail agor y caffi ar y 1af o Ebrill, 2017.

Yn y cyfamser mae’r gerddi yn parhau i fod yn agored bob diwrnod o’r wythnos. Gellir rhoi arian mynediad yn y blwch gonestrwydd ar ochor arall y giat mawr glas. Mae’r eirlysiau yn awr allan!

Yn ogystal, mae garddwr newydd wedi ei benodi, Mr Paul o’ Byrne. Efallai y gwelwch ef o gwmpas y gerddi. Mae yn gweithio’n galed i gael y lle yn barod ar gyfer tymor y Gwanwyn. Ar hyn o bryd mae pwll “ y dyn tan bach” yn cael ie glirio o ordyfiant a’r ffynnon yn cael ei drwsio. Mi fydd Paul yn falch i ateb unrhyw gwestiwn sydd ganddoch.

Yn ol ym mis Hydref mi roddwyd system “biomass” i mewn i gynhesu’r Plas, y caffi, yr Orendy, y ty gwydr a rhai o’r tai o gwmpas. Cafodd hyn ei wnued gyda’r niwed lleiaf i’r gerddi, diolch i Keith W. Jones ac ESP.