Caffi ar agor

Bydd Caffi Plas Brondanw yn agored eto ar dydd Sadwrn y 3ydd, o 10yb – 4yh, 7 diwrnod yr wythnos, a’r gerddi 10yb – 5yh, hefyd 7 diwrnod yr wythnos. Cost mynediad yw £5 y pen, ond nid oes anfen talu dim ond i ddefnyddio’r caffi.

Mae’r Plas ei hun yn awr yn agored i’r cyhoedd fel oriel gelf yn arddangos gwaith Susan Williams-Ellis ac amryw artistiaid lleol drwy’r tymor. Nid oes cost mynediad.

http://https://www.plasbrondanw.com/oriel-brondanw-2/?lang=cy