Rhoddwyd Plas Brondanw i Syr Clough Williams-Ellis gan ei dad ym 1902.

Y gerddi ym Mhlas Brondanw yw’r enghraifft orau o ddawn Syr Clough i dirlunio’n greadigol.

Tua dechrau’r ugeinfed ganrif y crëwyd y prif nodweddion cyn iddo ddechrau Portmeirion, ond parhaodd y gwaith yn ysbeidiol tan y 1960au.

Creodd Syr Clough dirwedd gardd nodweddiadol ac unigryw sy’n cynnig cyfres o olygfeydd dramatig a rhamantus rhwng môr a mynydd,  gyda Pharc Cenedlaethol Eryri a’r Wyddfa yn gefnlen iddynt.  Gerddi o oes y dadeni yn yr Eidal oedd yr ysbrydoliaeth, ac mae dylanwadau pensaernïol cryf i’w gweld yng ngerddi’r Plas, waliau cerrig, tocwaith a rhodfeydd o goed yn arwain y llygad at y mynyddoedd mawreddog y tu hwnt.

Portmeirion…is perhaps [Clough Williams-Ellis’s] most famous creationBut it is the garden of Plas Brondanw, his home for more than 70 years, which is undoubtedly his most beautiful

Anna Pavord, Observer Magazine.

GARDENS/ GERDDI

Find out more about the gardens.

TOURS/ TEITHIAU

Find out about our Tours.

EVENTS/ DIGWYDDIADAU

Keep up to date with events at Plas Brondanw