• Welcome to Plas Brondanw Gardens

Welcome to Plas Brondanw Gardens – A jewel in the Welsh Crown


hoddwyd Plas Brondanw i Syr Clough Williams-Ellis gan ei dad ym 1902.

Y gerddi ym Mhlas Brondanw yw’r enghraifft orau o ddawn Syr Clough i dirlunio’n greadigol.

Tua dechrau’r ugeinfed ganrif y crëwyd y prif nodweddion cyn iddo ddechrau Portmeirion, ond parhaodd y gwaith yn ysbeidiol tan y 1960au.

Creodd Syr Clough dirwedd gardd nodweddiadol ac unigryw sy’n cynnig cyfres o olygfeydd dramatig a rhamantus rhwng môr a mynydd, gyda Pharc Cenedlaethol Eryri a’r Wyddfa yn gefnlen iddynt. Gerddi o oes y dadeni yn yr Eidal oedd yr ysbrydoliaeth, ac mae dylanwadau pensaernïol cryf i’w gweld yng ngerddi’r Plas, waliau cerrig, tocwaith a rhodfeydd o goed yn arwain y llygad at y mynyddoedd mawreddog y tu hwnt.

“Portmeirion…is perhaps [Clough Williams-Ellis’s] most famous creation…But it is the garden of Plas Brondanw, his home for more than 70 years, which is undoubtedly his most beautiful”

Anna Pavord, Observer Magazine.