HANES

Mae Stad Brondanw ym Mharc Cenedlaethol Eryri, rhwng yr Wyddfa a’r môr.

Plas Brondanw yw prif d?’r stad gyda gerddi cain Clough Williams-Ellis fel cwrlid o’i gwmpas.

“It had been at about my twenty-fifth birthday that my father unexpectedly handed over to me the control of the old (Williams) family property of Plas Brondanw which I would ultimately inherit,” wrote Clough Williams-Ellis. “Gradually but surely the old house and its rehabilitation became my chief absorbing interest outside my profession.”

Ehangwyd y stad pan brynodd Clough ddau eiddo mynyddig cyfagos a oedd wedi eu bygwth gan fwyngloddio, er nid yw’r stad ei hun wedi cael ei phrynu na’i gwerthu erioed ac mae bellach yn eiddo i ymddiriedolaeth elusennol, Sefydliad Clough Williams-Ellis, er mwyn ei gwarchod.

Mae’r gerddi ar agor i’r cyhoedd gyda theithiau a digwyddiadau’n cael eu cynnal gydol y tymor agored.

 

 “Williams-Ellis started with a beautiful site and fashioned a layout that confronts the lovely natural landscape, drawing its beauties into the heart of the garden.”

Patrick Taylor, Weekend Telegraph