CAFFI

Mae Plas Brondanw yn gartref i gaffi  hyfryd sydd yn y gerddi swynol gyda golygfeydd eang o’r dirwedd ddramatig sy’n amgylchynu’r stad.

Caffi Plas Brondanw yw’r lleoliad delfrydol i flasu cynnyrch lleol Cymreig ar ei orau tra’n mwynhau llonyddwch y gerddi. Rheolir y caffi gan Mrs Lowri Jones, sydd â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad am y fro yn ogystal â’r gegin. Cafodd Lowri ei magu ar Stad Brondanw ac mae’n byw yma hyd heddiw.

ORIAU AGOR

Mae’r caffi ar agor saith diwrnod yr wythnos yn ystod yr haf ac wedi cau o fis Hydref hyd at Ebrill.

Mae’r fwydlen yn canolbwyntio ar gynnyrch cartref a chynnyrch lleol. Mae cynigion arbennig y dydd yn nodwedd boblogaidd o’r fwydlen hefyd.

2018 Bwydlen plasbrondanw.com/…/2018-bwydlen-plas-brondanw-1

GRWPIAU MAWR

Mae archebu lle ar gyfer grwpiau bws a phartïon mawr yn hanfodol, felly cysylltwch â ni. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01766 772 772 neu gallwch anfon e-bost atom.

Mae unrhyw elw o’r caffi yn cyfrannu at y gost o gynnal a chadw’r ardd.

DIGWYDDIADAU

Gallwn arlwyo ar gyfer achlysuron arbennig, boed yn fedydd, parti preifat neu briodas. Rydym yn lleoliad cofrestredig ar gyfer priodasau a seremonïau sifil.

PLANHIGION

Rydym yn gwerthu casgliad amrywiol o blanhigion hefyd, llawer ohonynt wedi’u tyfu o hadau gan Peter Hill y garddwr, fel y gallwch fynd â thamaid o Blas Brondanw adre i’ch gardd chi.

Brilliantly designed and conceived, it remains a masterpiece of garden-making.” Anna Pavord, The Independent Review.