Caffi ar gau!

Yn anffodus mi fydd Caffi Plas Brondanw ar gau yfory, dydd Iau 15ed, oherwydd toriad i’n cyflenwad trydan gan Scottish Power tra maent yn trwsio nam yn ardal Llanfrothen.

Bydd y gerddi ar agor fel yr arfer ac mae modd talu am fynediad trwy adael arian yn y blwch gonestrwydd ar ochor mewnol y giat mawr glas sydd i’r dde o ddrysau’r Caffi.

Ymddiheuriadau am unrhyw anhawster.

Leave a Reply