Caffi ar gau / Caffi closed

Long post alert, English to follow!

Yr ydym wedi gwneud y penderfyniad i gau y Caffi ym Mhlas Brondanw am y penwythnos 17fed a 18fed o Orffenaf gan fy mod i a’r teulu (sydd hefyd yn staff!) eisiau mynd i ddigwyddiadau na ydym eisiau eu methu. Gobeithiwn na fod hyn yn achosi gormod o anghyfleustra a byddwn yn ol ar agor ar yr 20fed o Orffenaf. Er hyn, bydd y Gerddi ar agor fel yr arfer. Mae mynediad trwy’r giat mawr glas i’r dde i’r Caffi lle mae blwch gonestrwydd i dalu arian.

Hefyd hoffwn gymeryd y cyfle i ddiolch i bob un cwsmer sydd wedi bod yma i ymweld ein Gerddi hyfryd a thrio ein cynnyrch blasus yn y Caffi. Mae wedi bod yn ddechrau tymor prysur dros ben ac yr ydym wedi bod yn gweithio’n ddi-flinedig i gadw pethau’n rhedeg yn llyfn a phosib mewn cyflyrau heriol ar adegau.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi eto ar ol y penwythnos! 🙂

Lowri a’r tim.

 

We have made the decision to close the Caffi at Plas Brondanw for the weekend 17th and 18th July as I and my family (who are also my staff!) have other engagements that we do not want to miss. We hope that this doesn’t cause too much of an inconvenience and we will be back open on the 20th July. The Gardens are open as usual and can be accessed through the blue gate to the right of the Caffi, where there is an honesty box for admissions.

I would also like to take this opportunity to thank every customer that has visited our lovely Gardens and tried our tasty toasties, salad plates, homemade cakes and delicious locally roasted coffee. It has been a very busy start to the season and my girls and I have been working tirelessly to keep things running as smoothly as possible under short-staffed and challenging conditions.

We look forward to seeing you again after the weekend! 🙂

Lowri and team

 

 

Leave a Reply