Caffi Plas Brondanw

Mae’r tymor wedi dod i ben eto eleni felly bydd ein Caffi yn cau ar Fedi’r 29ain. Diolch o galon i bawb ddaru ddod draw i’n cefnogi yma yng Nghaffi Plas Brondanw. Mae wedi bod yn dymor da iawn ac rydym wedi mwynhau gweld eto cyn-gwsmeriaid ac wedi gwneud nifer o ffrindiau newydd a diddorol.

Mae wedi bod yn fraint cynnal nifer o briodasau hyfryd yma hefyd, pobl lleol ac i ffwrdd, pob un yn falch iawn o rannu eu diwrnod arbennig yng ngerddi unigryw  Clough Williams Ellis.

A phrofiad newydd y tymor hwn oedd cael y ty, Plas Brondanw ei hun, an agored am y tro cyntaf i’r cyhoedd. Mae pawb wedi mwynhau’n ofnadwy ac mae Dylan Williams, y curadur, wedi bod yn boblogaidd iawn, iawn!!

Felly, diolch i bawb unwaith eto ac edrychwn ymlaen i groesawu pawb yn ol y flwyddyn nesaf.

 

O.N Cofiwch fod y Gerddi yn dal i fod ar agor 7 diwrnod yr wythnos ac mi fydd Paul, y garddwr, o gwmpas rhan fwyaf o’r amser i ateb unrhyw gwestiwn neu i gael sgwrs. Mae blwch gonestrwydd ar ochor fewnol y giat mawr glas i roi arian mynediad.