digwyddiadau

Noson Tapas Mecsicanaidd

Cau am Dymor y Gaeaf

Bydd Caffi Plas Brondanw yn cau ei ddrysau am dymor y Gaeaf ar Fedi’r 30fed .

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymweld a’n cefnogi dros y misoedd diwethaf.

Rhaid pwysleisio y bydd y Gerddi ar agor drwy’r Gaeaf a gellir gael mynediad drwy’r giat mawr glas i’r dde i’r Caffi. Mae blwch gonestrwydd ar ochor fewnol y giat yma.

Yn ogystal, cadwch olwg ar ein dudalen newyddion am unrhyw ddigwyddiadau dros y Gaeaf, fel nosweithiau fwyd arbennig.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn ol ym mis Ebrill, felly……..hwyl am y tro….

 

Lowri Jones a’r Staff

Caffi Plas Brondanw

Mae’r tymor wedi dod i ben eto eleni felly bydd ein Caffi yn cau ar Fedi’r 29ain. Diolch o galon i bawb ddaru ddod draw i’n cefnogi yma yng Nghaffi Plas Brondanw. Mae wedi bod yn dymor da iawn ac rydym wedi mwynhau gweld eto cyn-gwsmeriaid ac wedi gwneud nifer o ffrindiau newydd a diddorol.

Mae wedi bod yn fraint cynnal nifer o briodasau hyfryd yma hefyd, pobl lleol ac i ffwrdd, pob un yn falch iawn o rannu eu diwrnod arbennig yng ngerddi unigryw  Clough Williams Ellis.

A phrofiad newydd y tymor hwn oedd cael y ty, Plas Brondanw ei hun, an agored am y tro cyntaf i’r cyhoedd. Mae pawb wedi mwynhau’n ofnadwy ac mae Dylan Williams, y curadur, wedi bod yn boblogaidd iawn, iawn!!

Felly, diolch i bawb unwaith eto ac edrychwn ymlaen i groesawu pawb yn ol y flwyddyn nesaf.

 

O.N Cofiwch fod y Gerddi yn dal i fod ar agor 7 diwrnod yr wythnos ac mi fydd Paul, y garddwr, o gwmpas rhan fwyaf o’r amser i ateb unrhyw gwestiwn neu i gael sgwrs. Mae blwch gonestrwydd ar ochor fewnol y giat mawr glas i roi arian mynediad.

Blog Gwadd

Hoffwn gyflwyno Llinos Griffin fel ein blogyr gwadd yr wythnos yma.http://https://www.plasbrondanw.com/wp-content/uploads/2016/03/PLAS-BLOG-gan-Llinos.pdf

Newid diwrnod yr Helfa Wyau

http://www.bbc.co.uk/weather/2644055

Felly, achos fod yn gaddo glaw mawr dydd Sadwrn, rydan ni wedi penderfyny symud yr Helfa Wyau at ddydd Gwener y 25ain yn lle.

Gobeithio fod hyn ddim yn newid plania bobol gormod ac y byddwch yn dal yn gallu dod!

12 y.h. £2 y plentyn  mynediad am ddim i’r gerddi i rieni/ gwarchodwyr.

Dewch a bag, basged neu boned eich hunain.

Dewch yn llu!

Gerddi ar agor am elusen

Scan0001

Tocynnau

Mae tocynnau yn awr ar gael am ein noson cerddoriaeth ym mis Gorffennaf!!Catrin Finch poster

Noson Gerddorol 18fed o Orffennaf.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd noson gerddorol  yng Ngerddi Plas Brondanw eto eleni.

Edrychwn ymlaen yn fawr iawn i groesawu “brenhines y delyn” Catrin Finch!

“…….Catrin Finch yw un o delynorion mwyaf medrus ei chenhedlaeth……”

“……mae wedi ymddangos gyda cherddorfeydd gorau’r byd ac wedi recordio gyda’r rhan fwyaf o’r prif gwmniau recordio rhyngwladol…..”

Bydd mwy o fanylion am amseroedd a thocynnau ar gael yn fuan.