NEWYDDION O’R GERDDI

Noson Tapas Mecsicanaidd

Recriwtio

YN EISIAU

Mae angen staff tymhorol  yng Nghaffi Plas Brondanw.

Rydym yn dim cyfeillgar a gweithgar ac yn chwilio am rhywun i ymuno a ni pan ail agorwn ym mis Mawrth. Eich dyletswyddau bydd gweini ar fyrddau , gwneud te/ coffi a.y.y.b., gweini cacennau, golchi llestri, croesawu ymwelwyr a defnyddio til.

 

Hefyd, mae safle ar gael fel cymorthydd cegin yn paratoi cacennau a  phrydau o fwydlen  syml.

 

Mae’r cyflog yn gystadleuol ac yn ddibyniadwy ar brofiad.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch a Lowri Jones ar 07584621152 neu gadewch neges ar 01766772772 neu gyrrwch e-bost at enquiries@plasbrondanw.com

Gwirfoddolwyr

Hoffech chi helpu i gadw gerddi Plas Brondanw yn ffyniannus a hardd? Mae Paul y prif arddwr  yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo yn y gerddi. Mae amrywiaeth eang iawn o dasgau addas i holl sgiliau a lefelau ffitrwydd, a gweithio yn y t? gwydr ar gyfer y dyddiau prin o dywydd  drwg.

 

Felly os oes diddordeb gennych mewn gweithio mewn creadigaeth  hanesyddol unigryw mewn lleoliad trawiadol galwch Paul ar 01766 772772 neu e-bostiwch  headgardener1@outlook.com

Caffi ar agor

Bydd Caffi Plas Brondanw yn agored eto ar dydd Sadwrn y 3ydd, o 10yb – 4yh, 7 diwrnod yr wythnos, a’r gerddi 10yb – 5yh, hefyd 7 diwrnod yr wythnos. Cost mynediad yw £5 y pen, ond nid oes anfen talu dim ond i ddefnyddio’r caffi.

Mae’r Plas ei hun yn awr yn agored i’r cyhoedd fel oriel gelf yn arddangos gwaith Susan Williams-Ellis ac amryw artistiaid lleol drwy’r tymor. Nid oes cost mynediad.

http://https://www.plasbrondanw.com/oriel-brondanw-2/?lang=cy

Gwaith yn y Gerddi

Mae Stad Brondanw yn gosod system biomas newydd fydd yn cynhesu’r Plas a rhai o’r adeiladau cyfagos.

Yn dilyn y broses o ymgynghoriaeth, penderfynwyd mai’r ffordd orau o redeg y peipiau oedd drwy rannau o’r ardd.

Bydd y tirlun yn cael ei adnewyddu yn dilyn y gwaith.

 

Prosiect ar y cyd yw hwn rhwng Ymddiriedolaeth Clough Williams Ellis, ESP Energy a Keith W. Jones.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu a ni ar 01743 241 181.

 

Nodir,nid yw defnydd o’r toiledau ar gael yn ystod y cyfnod yma ond mae’r Gerddi ar agor fel arfer. Dim ond darn bach o’r ardd sy’n cael ei effeithio.

Ceirios Brondanw

Mae blagur coed ceirios godidog Plas Brondanw wedi dechrau blodeuo’r wythnos yma. Dewch draw, mae nhw’n werth eu gweld!! Mae’r gerddi yn edrych yn wych hefyd, diolch i’n garddwr Peter Hill.

“Lle i enaid gael llonydd”2015-04-12 07.47.37

Blog Gwadd

Hoffwn gyflwyno Llinos Griffin fel ein blogyr gwadd yr wythnos yma.http://https://www.plasbrondanw.com/wp-content/uploads/2016/03/PLAS-BLOG-gan-Llinos.pdf

Helfa Wya Pasg

Diolch mawr i bawb ddaeth i’n Helfa Wya dydd Gwener. Braf oedd gweld y gerddi yn llawn plantos.

Newid diwrnod yr Helfa Wyau

http://www.bbc.co.uk/weather/2644055

Felly, achos fod yn gaddo glaw mawr dydd Sadwrn, rydan ni wedi penderfyny symud yr Helfa Wyau at ddydd Gwener y 25ain yn lle.

Gobeithio fod hyn ddim yn newid plania bobol gormod ac y byddwch yn dal yn gallu dod!

12 y.h. £2 y plentyn  mynediad am ddim i’r gerddi i rieni/ gwarchodwyr.

Dewch a bag, basged neu boned eich hunain.

Dewch yn llu!

Gerddi ar agor am elusen

Scan0001