Digwyddiadau

Noson Tapas Mecsicanaidd

Newid diwrnod yr Helfa Wyau

http://www.bbc.co.uk/weather/2644055

Felly, achos fod yn gaddo glaw mawr dydd Sadwrn, rydan ni wedi penderfyny symud yr Helfa Wyau at ddydd Gwener y 25ain yn lle.

Gobeithio fod hyn ddim yn newid plania bobol gormod ac y byddwch yn dal yn gallu dod!

12 y.h. £2 y plentyn  mynediad am ddim i’r gerddi i rieni/ gwarchodwyr.

Dewch a bag, basged neu boned eich hunain.

Dewch yn llu!

Tocynnau

Mae tocynnau yn awr ar gael am ein noson cerddoriaeth ym mis Gorffennaf!!Catrin Finch poster

Helfa Wyau Pasg

Dewch i fwynhau gerddi hudol Plas Brondanw, a thra ma’r plantos yn hel wyau Pasg gewch chitha fwynhau panad a chacen gartref…….neu wydriad o win a phlatiad o nibls…..neu botal o gwrw neu ddau!!

HELFA WYAU PASG

HELFA WYAU PASG

BWYDLEN BLWYDDYN NEWYDD TSEINIAIDD 21ST Chewefror

welsh chinese new year

Noson thema De Ddwyrain Asia

Noson thema De Ddwyrain Asia ym Mhlas Brondanw, ar nos Sadwrn yr 22ain o Dachwedd, rhwng 6 a 9y.h.

              Y FWYDLEN

I ddechrau…

…o Fietnam  –  Nem cuon a Nuoc cham ,corgimwch, porc, perlysiau, llysiau amrwd a nwdls fermitseli wedi lapio mewn papur reis gyda dip leim a tsili.

        ..ac o Wlad Thai  –  Laab gaai (cyw iar sbeislyd wedi’i dorri’n fan mewn deilen o letys little gem).

 

Prif bryd…

        ..o Indonesia  –  Rendang cig eidion (cyri poeth sbeislyd, gyda choconyt, tamarind a siwgwr palmwydd)

        Salad (ciwcymer, cneuen goco ffres a tsili coch)

        Reis jasmin wedi’i stemio.

 

Ac i orffen…

..o Indonesia  –  Parffe sinsir a leim ( a siard o doffi tsili)

                                £19.95 y pen

Archebwch yn gynnar i fod yn siwr cael bwrdd, gan ffonio Lowri ar 01766 772772 neu 07584 621152. Gallaf arlwyo ar gyfer llysieuwyr, does mond isio gofyn.