Cau am Dymor y Gaeaf

Bydd Caffi Plas Brondanw yn cau ei ddrysau am dymor y Gaeaf ar Fedi’r 30fed .

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymweld a’n cefnogi dros y misoedd diwethaf.

Rhaid pwysleisio y bydd y Gerddi ar agor drwy’r Gaeaf a gellir gael mynediad drwy’r giat mawr glas i’r dde i’r Caffi. Mae blwch gonestrwydd ar ochor fewnol y giat yma.

Yn ogystal, cadwch olwg ar ein dudalen newyddion am unrhyw ddigwyddiadau dros y Gaeaf, fel nosweithiau fwyd arbennig.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn ol ym mis Ebrill, felly……..hwyl am y tro….

 

Lowri Jones a’r Staff