CYFLOGI!!

Wedi ei leoli ar Ystad Brondanw, rydym yn gaffi bach tymhorol oddifewn gerddi hyfryd Plas Brondanw, Llanfrothen.

Rydym yn gweini cynnyrch lleol o’r ansawdd gorau a bwyd cartref, ac yn chwilio am rhywyn o’r un meddylfryd i ymuno a’n tim cyfeillgar. Rhywyn sydd yn angerddol am bobi cacennau a sydd a dealltwriaeth da a chadarn o goginio sylfaenol. Mae’r parodrwydd i ddysgu a dangos menter hefyd yn bwysig.

Oherwydd ein lleoliad gwledig mae trafnidiaeth car yn hanfodol.

Mae’r tal yn gystadleuol ac yn ddibyniadwy ar brofiad.

I geisio am swydd gyda ni ebostiwch CV at enquiries@plasbrondanw.com