Diwedd Tymor

Mae’n amser yna o’r flwyddyn eto…….mae Ha’ Bach Mihangel wedi dod i ben, mae’r nosweithia’n tywyllu’n gynharach, mae dail y coed yn dechrau disgyn……ac mae Caffi Plas Brondanw yn cau ei ddrysau ar ddiwedd y tymor.

Mae wedi bod yn dymor llwyddianus dros ben. Roedd y tywydd bendigedig gafon ni gychwyn haf yn ffafriol iawn, ac hefyd agoriad ein maes parcio newydd sbon, sydd dwi’n siwr wedi gwneud bywyd yn haws i lawer un! Diolch mawr iawn i Keith Jones a’i dim am eu gwaith caled yn ystod ei adeiladu.

Hefyd, hoffwn ddiolch ein holl gwsmeriaid hyfryd, hen a newydd, am eich cefnogaeth drwy gydol y tymor. Mae wedi bod yn bleser eich cyfarfod i gyd ac edrychwn ymlaen eich croesawu nol ym mis Ebrill 2020. Ond am rwan ein diwrnod olaf ar agor fydd Medi 29, ar ol hynny mae fy nheulu yn fy hawlio nol am ychydig fisoedd 😊

Nodwch os gwelwch yn dda fod y Gerddi yn aros ar agor 7 diwrnod yr wythnos drwy gydol misoedd y Gaeaf ac mai dim ond y Caffi sydd yn cau. Mae blwch gonestrwydd ar ochor arall y giat glas ar ochor dde y Caffi am daliadau mynediad.

Diolch unwaith eto a gwelwn ni chi’r flwyddyn nesaf,

 

Lowri a’r tim.

 

 

Leave a Reply