Diweddariad Covid-19 Update

Mae Gerddi a Chaffi Plas Brondanw yn parhau i fod ar gau tan y 26ed o Ebrill 2021, pan fyddwn yn ail-agor 7 diwrnod yr wythnos o 10 y.b. tan 4 y.h. Ni fydd angen archebu ticedi o flaen llaw,  tal mynediad yw £5 i’w dalu yn y Caffi. Yn ogystal, mae peiriant talu  nawr yn weithredol yn ein maes parcio, tal £2.50, i’w ad-dalu os yn gwario mwy na £2.50 yn y Caffi neu Gerddi. Hoffwn hefyd atgoffa pawb nad ydym yn caniatau cwn yn y Gerddi nac yn y Caffi. Tan cawn wybod ymhellach ni fydd bwyd a diod yn cael eu gweini tu mewn i’r Caffi ond ar ein teras y tuallan. Er hyn i gyd, yr ydym yn edrych ymalen yn fawr iawn i gael eich croesawu yn ol i erddi hyfryd Plas Brondanw!!

 

Plas Brondanw Gardens and Cafe remain closed until the 26th of April 2021, when we will re-open 7 days a week from 10 a.m. until 4 p.m. There is no need to pre-book tickets, entrance fee is £5 to be paid in the Cafe. There is now a parking meter installed and operational in our carpark, cost £2.50, to be refunded if £2.50 or more is spent in the Cafe or Gardens. I would also like to remind everyone that we do not allow dogs into the Gardens or Cafe. Until we have further notice, all food and drinks will be served outside on the terrace. In spite of all these rules we are very much looking forward to welcoming you all back to the lovely Plas Brondanw Gardens!!

Leave a Reply