Mae Gerddi Plas Brondanw ym Mharc Cenedlaethol Eryri ger pentref Garreg Llanfrothen, Gwynedd, rhyw 5 milltir o Borthmadog. Dilynwch yr arwyddion brown.

Gerddi Plas Brondanw Gardens
Llanfrothen
Gwynedd

LL48 6SW

Ffôn: 01766 772772

E-bost: enquiries@plasbrondanw.com

Ar agor 10 am-4pm bob dydd o Ebrill at fis Medi

Mae digon o lefydd parcio o fewn tafliad carreg i’r ardd.

Nid oes mynediad i gwn yn yr ardd na’r caffi.

Dyw pentref Portmeirion ddim yn bell, ac mae’r fynedfa oddi ar yr A487 rhwng Porthmadog a Phenrhyndeudraeth. Edrychwch ar wefan Pentref Portmeirion i gael manylion pellach.

I gynllunio’ch taith i ardd Brondanw, defnyddiwch gynlluniwr teithio ar-lein am ddim Prydain: http://www.transportdirect.info gan ddefnyddio’r cod post LL48 6SW.