Easter Egg Hunt

Helfa Wyau Pasg Plas Brondanw
Plas Brondanw Eastet Egg Hunt.

*** 15/4/17 ***
Tywydd drwg bydd dyddiau yn newid.
Poor weather date may change.

Dewch i fwynhau gerddi hudol Plas Brondanw, a thra ma’r plantos yn hel wyau Pasg gewchi fwynhau panad a chacen gartref…. ne wydriad o win .. neu photel o gwrw neu ddau!! Croeso cynnes i pawb.

  £2 y plentyn
Mynediad am ddim i’r gerddi i’r rhiant/gwarchodwr
 Wy neu Bwni pasg i bob plentyn ar y diwedd.
 Caffi yn agored o 10yb 4yh.

Come over and enjoy Plas Brondanw’s magical gardens. Let the kids hunt for eggs in the gardens whilst you treat yourself to coffee and homemade cake. Or maybe a glass of wine… or a botel of beer or two…

 £2 per child.
 Free entry to parents/carer to the gardens.
 Easter egg for every child at the end.
 Caffi open from 10am 4pm.

Plis rhannwch
Please share 

Leave a Reply