Digwyddiadau

 

Gydol y flwyddyn cynhelir digwyddiadau amrywiol yn amgylchedd prydferth y gerddi ym Mhlas Brondanw. Mae’r rhain yn cynnwys:

 

– Gwledd o Gân awyr agored

– Dramâu awyr agored

– Arddangosfeydd o weithiau celf gan artistiaid lleol

– Ffair Nadolig

– Cyfle i flasu gwin

– Noson Thematig yn y Caffi