Newyddion

Diwedd Tymor

Mae’n amser yna o’r flwyddyn eto…….mae Ha’ Bach Mihangel wedi dod i ben, mae’r nosweithia’n tywyllu’n gynharach, mae dail y coed yn dechrau disgyn……ac mae Caffi Plas Brondanw yn …
Newyddion

Caffi ar gau!

Yn anffodus mi fydd Caffi Plas Brondanw ar gau yfory, dydd Iau 15ed, oherwydd toriad i’n cyflenwad trydan gan Scottish Power tra maent yn trwsio nam yn ardal Llanfrothen. …
Newyddion

Ceirios Brondanw

Mae blagur coed ceirios godidog Plas Brondanw wedi dechrau blodeuo’r wythnos yma. Dewch draw, mae nhw’n werth eu gweld!! Mae’r gerddi yn edrych yn wych hefyd, diolch i’n garddwr …

Felly, achos fod yn gaddo glaw mawr dydd Sadwrn, rydan ni wedi penderfyny symud yr Helfa Wyau at ddydd Gwener y 25ain yn lle.

Gobeithio fod hyn ddim yn newid plania bobol gormod ac y byddwch yn dal yn gallu dod!

12 y.h. £2 y plentyn mynediad am ddim i’r gerddi i rieni/ gwarchodwyr.

Dewch a bag, basged neu boned eich hunain.

Dewch yn llu!