Opening times update

Mae’r Gerddi a’r Caffi ar agor dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul. *AR GAU BOB DYDD LLUN*                                                                                                                                                                                                          – Ar hyn o bryd rydym yn gweini bwyd a diod tuallan ar y teras, ac o *17 MAI* ymlaen bydd byrddau ar gael tu mewn. Nid ydym yn cymryd archebion byrddau, y cyntaf i’r felin gaiff falu!                                                                                                                                                                        Mae ein bwydlen yn gyfyngedig tan Mai 17, ond mae cawl cartref ar gael, a chaws pob enwog Brondanw gyda pate, i gyd gyda salad ffres y dydd a bara Becws Caffi Idris neu sgon gaws a baralawr. Wrth gwrs rydym hefyd yn cynnig ein amryw o gacenau cartref a choffi Poblado o Dyffryn Nantlle.

The gardens and Cafe are open Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. *CLOSED EVERY MONDAY*                                                                                                                                                                                                                                          At present we are serving food and drinks on the terrace, and from *17 MAY* tables will be available inside. We are not taking table bookin, it’s a first come first served basis!                                                                                                                                                                                                    Our menu is limited until May 17th but our homemade soup is available, and the famous Plas rarebit and pate, all served with fresh salad of the day and Idris Bakery bread or a delicious cheese and laverbread scone. Of course, we are also offering a variety of our homemade cakes and Poblado Coffee from the Nantlle Valley.

 

 

 

 

 

Leave a Reply