Oriel Brondanw

Oriel Brondanw

Oriel a chanolfan gelfyddydol a sefydlwyd yn niwedd 2016 yw Oriel Brondanw. Fe’i lleolir ym Mhlas Brondanw. Bydd yr Oriel yn cynnal arddangosfeydd, yn gwahodd artistiaid preswyl ac yn cynnig gweithdai gan artistiaid newydd a chydnabyddedig. Bydd yma ddigwyddiadau o natur llenyddol, cerddorol a rhai sy’n ymwneud â chelf yn gyffredinol.

 

Ymddiriedolaeth Susan Williams-Ellis Foundation sy’n cynnal Oriel Brondanw. Mae hon yn ymddiriedolaeth wahanol i’r corff sy’n cynnal y Gerddi. Fel sylfaenydd Portmeirion Pottery yr adwaenir Susan Williams-Ellis (1918–2007) yn bennaf, a Phlas Brondanw yw cartref ei chyndeidiau. Hi oedd merch hynnaf Clough ac Amabel Williams-Ellis.

 

Yn cydredeg â’r arddangosfeydd gwadd bydd yma ddangosiad cynrychioliadol o gelf gan Susan Williams-Ellis nad yw’n serameg. Bydd maint a chynnwys yr arddangosfa sefydlog yn amrywio yn ôl gofynion yr hyn a ddangosir yr un pryd yng ngofod unigryw Oriel Brondanw.

Ar y funud ychydig iawn o Portmeirion Pottery a geir yn Oriel Brondanw, ond neilltuwyd gofod ar gyfer arddangosfa barhaol yn y dyfodol o ddyluniadau eiconig Susan sydd ar eu ffordd inni.

Nid oes tâl mynediad i’r Oriel ond nodwch nad oes modd mynd i’r Gerddi trwy’r Oriel.

Mae Oriel Brondanw ar agor 10.30 tan 15.45, dydd Mercher tan ddydd Sul, Ebrill tan Hydref.

Click here:   Oriel Brondanw  Link