Mae’r Orendy ym Mhlas Brondanw wedi’i gofrestru ar gyfer priodasau a seremonïau sifil.

Mae gerddi Plas Brondanw yn lleoliad heb ei ail ar gyfer priodasau a dathliadau arbennig o bob math. Mae naws ramantus y gerddi, a harddwch ac awyrgylch arbennig yr Orendy a’r cyfleusterau sy’n berffaith ar gyfer brecwast priodas bach yn ei wneud yn ddewis penigamp ar gyfer achlysuron arbennig iawn.

£350.00 yw cost defnyddio’r gerddi a’r Orendy, codir tâl ychwanegol  am marquee.

Rydym yn arlwyo ar gyfer dathliadau bach preifat a bwffe bys a bawd ar gyfer hyd at 100 o bobl. Mae rhai pobl yn defnyddio’r ardd arbennig hudolus hon ar gyfer lluniau priodas ond yn cael eu brecwast priodas yn rhywle arall.