Recriwtio/ Recruting

Located on the Brondanw Estate we are a small seasonal cafe set within the beautiful grounds of Brondanw Gardens, Llanfrothen.

We serve quality local produce and homemade food, and are looking someone like-minded to join our friendly team. someone who is passionate about home-baking and has a good solid understanding of basic cookery. A willingness to learn and show initiative is also important.

Due to our rural location your own transport will be essential.

Rates of pay are competitive and dependent upon experience.

To apply for a position with us please email a CV to enquiries@plasbrondanw.com or leave a message on facebook messenger.

Wedi ei leoli ar Ystad Brondanw, rydym yn gaffi bach tymhorol oddifewn gerddi hyfryd Plas Brondanw, Llanfrothen.

Rydym yn gweini cynnyrch lleol o’r ansawdd gorau a bwyd cartref, ac yn chwilio am rhywyn o’r un meddylfryd i ymuno a’n tim cyfeillgar. Rhywyn sydd yn angerddol am bobi cacennau a sydd a dealltwriaeth da a chadarn o goginio sylfaenol. Mae’r parodrwydd i ddysgu a dangos menter hefyd yn bwysig.

Oherwydd ein lleoliad gwledig mae trafnidiaeth car yn hanfodol.

Mae’r tal yn gystadleuol ac yn ddibyniadwy ar brofiad.

I geisio am swydd gyda ni ebostiwch CV at enquiries@plasbrondanw.com neu gadael neges ar messenger facebook.

 

Leave a Reply