Recriwtio

YN EISIAU

Mae angen staff tymhorol  yng Nghaffi Plas Brondanw.

Rydym yn dim cyfeillgar a gweithgar ac yn chwilio am rhywun i ymuno a ni pan ail agorwn ym mis Mawrth. Eich dyletswyddau bydd gweini ar fyrddau , gwneud te/ coffi a.y.y.b., gweini cacennau, golchi llestri, croesawu ymwelwyr a defnyddio til.

 

Hefyd, mae safle ar gael fel cymorthydd cegin yn paratoi cacennau a  phrydau o fwydlen  syml.

 

Mae’r cyflog yn gystadleuol ac yn ddibyniadwy ar brofiad.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch a Lowri Jones ar 07584621152 neu gadewch neges ar 01766772772 neu gyrrwch e-bost at enquiries@plasbrondanw.com