Sefyllfa Coronavirus Update Caffi Plas Brondanw

Yr ydym yn gresynu cyhoeddi na fyddwn yn ail-agor Caffi Plas Brondanw y tymor hwn oherwydd sefyllfa y firws corona Covid-19. Mae hyn yn peri llawer o dristwch a gofid ond teimlwn mai dyma’r ffordd orau o fynd o gwmpas y sefyllfa anodd iawn yma. Ail agorwn cyn gynted ac y bydd yn saff i wneud hynny. Fodd bynnag, mi fydd y Gerddi yn aros ar agor os oes unrhyw un eisiau dianc am ychydig o heddwch 🙂

Yn ogystal, os oes unrhyw bryderon gan unrhyw un sydd wedi trefnu priodas neu ymweliad grwp gyda ni, cysylltwch a fi ar lowri@plasbrondanw.com neu 07584621152.

Arhoswch yn ddiogel bawb, cofion gora,

Lowri Jones a’r tim.

 

We regret to announce that we will not be re-opening Plas Brondanw this season because of the present Covid-19 coronavirus situation. This decision has caused a lot of sadness and worry but we feel that it is the best way of dealing with this very difficult situation. We will re-open as soon as it is safe to do so. However, the Gardens are remaining open to anyone who would like to escape for a bit of peace 🙂

Also, if anyone has any concerns regarding a wedding or group booking made with us then please do contact me at lowri@plasbrondanw.com or 07584621152.

Stay safe everyone, best wishes,

Lowri Jones and team.

 

Leave a Reply