Gellir trefnu teithiau tywys o’r gerddi ym Mhlas Brondanw yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Archebwch ymlaen llaw ar gyfer grwpiau / Teithiau o 12 neu ragor o bobl a phartïon bws.

Gellir trefnu teithiau tywys o bentref Portmeirion a gerddi Plas Brondanw gyda’i gilydd hefyd. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01766 772 772 neu gallwch anfon e-bost atom.

Cyfeiriannu:

Mae gardd goetir uwchlaw gerddi ffurfiol Plas Brondanw, o gwmpas yr Agendor. Mae cwrs cyfeiriannu yn yr ardd hon: dyna beth yw gweithgaredd teuluol gwych. Gallwch gael map a chyfarwyddiadau yn y siop.

Gwybodaeth am Fynediad:
Mae’r gerddi ar agor o 10 yb tan 4 yh, y caffi ar agor o 10yb tan 4 yh, 7 diwrnod yr wythnos rhwng mis Ebrill a mis Medi

Cost mynediad yw £5.00 i oedolyn, £1 i blant dan 12.

Nid oes mynediad i gwn ar gael yn y gerddi na’r caffi.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01766 772 772 neu gallwch anfon e-bost atom.

“The winding route from Portmeirion to the Plas is not obviously signposted but it is worth persevering to experience one of the finest gardens inspired by the Arts and Crafts movement.” – Jenny Hendy, The Garden