TEITHIAU

Gellir trefnu teithiau tywys o’r gerddi ym Mhlas Brondanw gyda ein Prif Arddwr Paul o’ Byrne. Archebwch ymlaen llaw ar gyfer grwpiau / teithiau o 12 neu ragor o bobl a phartïon bws.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01766 772 772 neu gallwch anfon e-bost atom.

Cyfeiriannu:

Mae gardd goetir uwchlaw gerddi ffurfiol Plas Brondanw, o gwmpas yr Agendor. Mae cwrs cyfeiriannu yn yr ardd hon: dyna beth yw gweithgaredd teuluol gwych. Gallwch gael map a chyfarwyddiadau yn y siop.

Gwybodaeth am Fynediad:

Yr amserau agor ar gyfer y Gerddi  yw: 10am tan 5pm bob dydd o’r flwyddyn, a’r caffi 10 tan 4 bob dydd o’r wythnos o Ebrill hyd at ddiwedd Medi. Pan fo’r caffi ar gau gellir gael mynediad i’r gerddi drwy’r giat haearn glas wrth ochor y caffi, a gadael rhoddion mynediad yn y blwch gonestrwydd ar ochor arall y giat. Diolch.

Cost mynediad safonol yw £5.00 i oedolyn, mynediad rhodd £5.50, £1 i blant dros 12, plant dan 12 am ddim. Mae hyn yn cynnwys mynediad i’r ty a’r oriel, sydd wedi ei agor yn ddiweddar.

Mae croeso I gwn ar denyn ddod fewn i’r gerddi. ac ar deras y caffi, ond nid i mewn i’r ty.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01766 772 772 neu gallwch anfon e-bost atom.

 

guided tours with head gardener Dylan Williams33

 

The winding route from Portmeirion to the Plas is not obviously signposted but it is worth persevering to experience one of the finest gardens inspired by the Arts and Crafts movement.”

Jenny Hendy, The Garden